Noordoosterlocaalspoorweg-Maatschappij

Home Inhoud Terug
Contact

Gedichten

Gewijzigd: l:24-05-2024

Algemeen

In publicaties zijn diverse gedichten verschenen ter ere of ter nagedachtenis van de NOLS. Ook tegen de komst van de NOLS zijn gedichten geschreven. Hieronder treft u er een aantal aan. Mocht u ook een gedicht kennen dan hou ik mij van harte aanbevolen. Graag met vermelding van wanneer en waar het gedicht voor het eerst gepubliceerd is.


Gedichten ter ere van de opening van de NOLS

Ter gelegenheid der opening van den Noord-Oosterlokaal Spoorweg. Baanvak Coevorden - Gasselternijeveen, november 1905.

Wijze: Veenkoloniaal Volkslied

Ziet, hoe allerwegen alles gaat vooruit,
Hoort, hoe ook reeds hier de bel der spoortrein luidt;
En zoo moet het wezen, ja, zoo moet het gaan,
Want vooruit! dat moet! daar is geen twijfel aan.

Is niet onze spoortrein tot een groot bewijs?
Steeds is die gereed voor eene groote reis;
En vooruit dan gaat het, en wij moeten mee,
Want vooruit! daar ligt het! komt dan toch, hoezee!

't Zij ons tot een voorbeeld, deze ijz'ren baan,
Wij ook moeten voorwaarts, en niet blijven staan;
Elk in zijnen kring en ieder in zijn stand,
Samen moedig voorwaarts, samen hand aan hand.

Dan zal onze spoorlijn dubbel zegen zijn
Voor een ieder onzer, groot zoowel als klein;
Elk zal voordeel trekken bij dat voorwaarts gaan,
Want vooruit! daar ligt het! denkt daar allen aan!


HET AANGEPASTE SPOORWEG LIED.

hoeze hoeze daar geeft men 't sein
hoort hoort dat schel gefluit
hij komt hij nadert de eerste trein
die stoomt van noord naar zuid
hij wordt de baan nu langs gevoerd een baan zo sterk als staal
die Stadskanaal aan Zwolle snoert


hij rent vanuit langs 't ijzeren spoor
zijn trekker steunt en stampt
hij stuift de drentse hondsrug door
en ziet eens hoe hij dampt
en uit zijn buik een vuurvlam schiet
en pijlsnel verder spoedt
wijl 't zuidenveld nu stemt in 't lied
wees eerst trein gegroet


hoezee hoezee daar gaat het heen
hij is buinen al voorbij
hij vliegt langs Exloo zuidwaarts heen
en laat fluks Valthe opzij
zodat hij Zwolle nader spoort
en 'd eerst toch besluit
maar wat voorbij stuift....nooit het woord
't symbolisch woord....vooruit


ga oostelijk drente dan vooruit
't is 't wachtwoord van de eeuw
en wie er thans nog oor voor sluit
op 't luidkeels tegenschreeuwen
of heil van 'd ouden tijd vereer
goddank dit baad hem niet
vooruitgaan zullen we immer meer
op allerlei gebied.

Gekregen van Gerbrand van Boven


Gedichten tegen de komst van de NOLS

-

Gedichten tegen de sluiting van de NOLS

Het gaat de NOLS gelijk een mensch,
die oud is en versleten.
Zijn goeie tijd wordt dan al gauw
door iedereen vergeten

Maar, Excellentie, geloof nu niet
Dat wij hier zitten treuren.
Wij weten, als het niet meer kan,
't toch eenmaal zal gebeuren.

Maar één ding vragen wij beleefd,
indien 't U komt gelegen,
wanneer de NOLS verdwijnen mocht,
geef ons dan beet're wegen.

Hier, Excellentie, onze klacht.
Wil nu eens consequent zijn.
Dan zal niet Ommen slechts alleen,
maar heel de streek content zijn.

"N.V. Trammelantia" 6 september 1938.

'Laat de NOLS den dienst maar staken!
Met 't streekbelang heb ik niets te maken!
Wie zoo spreekt is wel zeer te laten!'

De Noord-Ooster 16 februari 1939.

'De beteekenis van de N.O.L.S.
Als de N.O.L.S. verdwijnt:
Veendam kwijnt!
Meeden;,
Afgesneden!
Voor Muntendam;,
Lam!
Wildervanks deel;,
Niet veel!
Bareveld;,
Niet geteld!
Pekelderweg;,
Pech!
Voor Stadskanaal;,
(De Monden incluis)
Een kruis!
Gasselternijveen;,
Niemand heen!
Eext's schoon;,
Zonder loon!
Voor zomergast:
Rolde 'n last!
Gieten;,
Geen genieten!
Slechts één raad:
Elk paraat
In woord en draad!
Anders: TE LAAT!'

Geplaatst door S.N. in De Noord-Ooster 25 februari 1939

Gedichten over het verleden van de NOLS

Verdwenen spoor

Nog goed te zien, het oude spoortracé
van Emmen over Weerdinge en verder
waar Hondsrug naar verre Eems lonkt

waar we als kinderen kolen zochten
roestige en rotte wagons beklommen
die tussen dennen hun dood afwachtten

of smachtten naar glimmen van rails
de verloren kedeng-kedengklanken
die hier klonken en weerklinken

Bart Droog FM

Gepubliceerd in Emmen.nu, 20 november 2008